เกรงใจ

posted on 30 Jun 2012 16:26 by phrichy in goolife
เข้าใจว่าไม่ดี
แต่บางทีก็คิดคิดเหมือนกัน
เราไม่ควรทำตัวไม่ดี
บอกว่าจะให้แล้วอ้ะนะ
ก็ยังมาคิดมากอีกกู
เป็นปุถุชนนะ - -" ก็มีบ้าง
แล้วคือมาบอกทีหลัง
ก็ทำให้ไม่สบายใจอ้ะ
แต่พูดจริงๆ ว่าตั้งแต่เกิดมา
เราทำอะไรด้วยตัวเองตลอด
ไม่เคยขอยืมใครให้มาวุ่นวายใจ
เราคงเอาบรรทัดฐานตัวเองมาตั้งมากเกินไป
จนคิดว่าคนอื่นก็เป็นเหมือนเรา
ทั้งที่มันไม่ใช่
พยายามทำใจว่า ปลง...

Comment

Comment:

Tweet